Hoạt động cộng đồng - SPA ĐÔNG Y


Hoạt động cộng đồng

Là một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam còn có các hoạt động thường niên hướng tới cộng đồng, các chương trình từ thiện chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Back to top
Ẩn