Hợp tác quốc tế - SPA ĐÔNG Y


Hợp tác quốc tế

Với nền tảng là y học cổ truyển, Trung tâm Da liễu Đông y Việt Nam thường xuyên có các chương trình hợp tác lâu dài với những tổ chức quốc tế về chuyển giao công nghệ hay dây chuyển sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm không chỉ hiệu quả mà còn tiện lợi cho người tiêu dùng.

Back to top
Ẩn