Đỗ Thanh Hà

  • Cố Vấn Chuyên Môn
  • Thạc sĩ, Bác sĩ
  • Bác sĩ Y học cổ truyền
  • Gần 40 năm

Đỗ Thanh Hà

Đặt lịch hẹn khám
(*) Đặt lịch trên website chỉ có thể đặt trước tối thiểu 30 phút. Nếu muốn đặt lịch khám luôn bạn vui lòng gọi đến Hotline 0928421102
chat zalo